×

راهنمای ثبت نام و شرکت در دوره ها

🔴  برای ثبت نام و شرکت در دوره های آموزشی ترازآکادمی، مراحل زیر را دنبال کنید :

قبل از هرگونه اقدام صفحه سوالات متداول و بخش راهنمای ثبت نام را به دقت مطالعه کنید!

ثبت نام در سایت