×

دسته: پادکست‌ها

پادکست رایگان شماره 3 – ترازآکادمی
09 ژانویه 2022

پادکست رایگان شماره ۳ – ترازآکادمی

مهندسی نرم‌افزار ترازپویش
پادکست رایگان شماره 2 - ترازآکادمی
08 ژانویه 2022

پادکست رایگان شماره ۲ – ترازآکادمی

مهندسی نرم‌افزار ترازپویش
پادکست رایگان شماره 1
08 ژانویه 2022

پادکست رایگان شماره ۱ – ترازآکادمی

مهندسی نرم‌افزار ترازپویش
ثبت نام در سایت